SEMINARET 2018

 

Då er alt klart for Steinriket Bømlo seminaret 2017!

Laurdag 21. april kl. 11-16 Foredrag i Amfisalen

 

Kl. 1100-1115 Velkommen til seminar v/Ola Ersland

 

Kl. 1115-1200 «Frå istid til mellomistid

– om den lange vandringa frå Afrika til Bømlo.» v/geolog John Inge Svendsen, UIB

 

Kl. 1200-1230 Pause

 

Kl. 1230-1315 «Kvifor så mykje snakk om plast? Ei kjapp innføring i «allemannskunnskapen» og problematikken rundt plastforureining» v/geokjemikar Linn Merethe Brekke Olsen

 

Kl. 1315-1400 Lunsj

 

Kl. 1400-1445 «Gullet på Bømlo – tilbakeblikk på 20 år som gullgravar på Lykling» v/gullgravar Niels J. Abildgaard

 

Kl. 1445-1500 Kaffipause

 

Kl. 1500-1545 «I dypet står historien stille» – film og foredrag om dykking i gruvegangane på Lykling v/grottedykkarane Hallvard Oppheim og Sigurd Bowitz»

Kl. 1545-1600 Oppsummering

 

 

Søndag 22. april kl. 1100-1400 EKSKURSJON til Gullgruvene på Lykling med gullgravar Niels Abildgaard som omvisar.

 

Vel møtt til to spennande dagar i Steinriket Bømlo!

 

Påmelding: tlf. 53 42 66 20 eller post@mosteramfi.no

Seminar begge dagar kr. 500,-.

Lunsj laurdag kr. 250,- kan bestillast ved påmelding.

 

Meir info om Steinriket Bømlo på www.steinriketbomlo.no