Biletdatabase

I denne presseseksjonen finn du bilete av dei ulike steinsortane og lokalitetane, til bruk i publikasjonar. Kreditering ved bruk skal vere Steinriket Bømlo.