Til læraren

 

Kva kompetansemål for ulike klassetrinn kan nåast ved besøk i Steinriket Bømlo?
Innhald under utarbeiding i samarbeid med skular og ped.leiar i BK.